QucikLearn

Politica de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Firma Smartway Concept SRL prin intermediul site-ului www.quickearn.ro organizează workshop-uri și alte evenimente care dezvoltă participanților câte o abilitate profesională specifică.

Daca nu sunteti de acord cu oricare din prevederile de mai jos cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal trimise prin site-ul www.quickearn.ro, nu vom prelucra datele dvs. trimise prin acest site.

1. Domeniul de aplicare

Această Politica de Confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal transmise pe acest site se aplică datelor personale colectate pe site-ul www.quicklearn.ro în conformitate cu Regulamentul EU 2016/679. Operatorul datelor dvs. personale este societatea SC Smartway Concept SRL cu sediul in strada Bibescu Vodă , numărul 2, sector 4, București,  România. În calitate de operator, societatea noastra este responsabilă de a vă informa despre o astfel de utilizare prin intermediul acestei Politici de Confidentialitate.

În această Politica de Confidentialitate, "date personale" înseamnă orice informație legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimitere la un element de identificare, cum ar fi un nume, date de localizare furnizate de dispozitivul folosit pentru accesarea site-ului, adresa IP, adresa de e-mail si numarul/numerele de telefon.
Societatea noastră se angajează să protejeze datele personale transmise prin acest site prin respectarea următoarelor principii: prelucrarea corectă și legală; prelucrarea exclusiv în scopuri limitate și specifice, și nu într-un mod incompatibil cu scopurile avut în vedere; utilizarea informațiilor adecvate, relevante, corecte, complete și la zi; nepăstrarea acestora într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care le colectează; prelucrarea în conformitate cu drepturile dvs.; prelucrarea cu consimțământul dvs., acolo unde este necesar și securitatea corespunzătoare.

2. Scopurile prelucrării datelor dvs. personale trimise prin acest site

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, transmiterea, stocarea, conservarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau alte operațiuni. Prelucrăm întotdeauna datele dvs. personale numai dacă legislația aplicabilă ne permite să facem acest lucru. Aceasta înseamnă că, pentru colectarea și utilizarea datelor:

  • Nu vom prelucra niciodată datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site în alte scopuri, decat cele pentru furnizarea unei oferte de participare sau înregistrarea la un workshop sau alt eveniment organizat de noi sau trimiterea de informații despre evenimentele noastre.
  • Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679.
  • Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din Romania.

Societatea noastră va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal transmise pe acest site prin mijloace electronice. Dacă acest lucru este impus de legislația aplicabilă, vă vom informa în momentul colectării datelor dvs. personale transmise pe acest site cu privire la orice consecință a nefurnizării de către dvs. a acestora, cu excepția situațiilor în care acest lucru reiese clar din circumstanțe.

3. Tipuri de date cu caracter personal transmise pe acest site, colectate și prelucrate

Aceste date personale pe care noi este posibil să le colectăm de la dvs. includ:

  • Informații de identificare - nume, prenume, adresă de email și numărul de telefon
  • locația unde va aflati prin intermediul informațiilor furnizate de server, inclusiv, dar fără a se limita la: adresa IP, țara, localitate, regiune, browser și tipul de dispozitiv folosit.
  • detaliile despre facturare pe care ni le oferiți de bună voie pentru a efectua plata locului dvs. la un workshop sau la alt eveniment organizat de noi

NU colectăm prin intermediul acestui site informatii precum:

  • Informații aflate pe dispozitivul dvs;
  • Date referitoare la conturile dvs. pe rețelele sociale
  • Fotografia, imaginea sau altele asemenea.

4. Prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom prelucra datele cu caracter personal transmise pe acest site numai în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

5. Transferul datelor dumneavoastră către terți

Datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site nu vor fi transferate către alte terțe părți, cu exceptia furnizorilor de servicii IT de mentenanță și gestiune a acestui site, cu prevederile contractulelor de confidențialitate încheiate de QuickLearn cu aceștia, respectiv. Putem furniza datele dvs. catre alți terți colaboratori la cererea dvs. sau pe baza consimțământului dvs.

6. Transferul datelor dvs. cu caracter personal în afară țării dvs.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Este posibil ca QuickLearn să transfere datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, inclusiv hotărâri judecătorești, regulamente guvernamentale sau autorități guvernamentale (inclusiv de protecția datelor, impozitare și angajare), pentru îndeplinirea cerințelor de securitate națională sau de punere în aplicare a legii în alte țări; solicitări de informații legate de litigii judiciare; sau acolo unde este necesar sau permis de legislația aplicabilă. Astfel de transferuri pot să implice accesul instanțelor sau autorităților guvernamentale din afara Uniunii Europene. QuickLearn se va asigura că numai datele personale strict necesare sunt dezvăluite și transferate și că aceste date personale sunt anonimizate sau cel puțin pseudonimizate, dacă acest lucru este permis de cererea guvernamentală. În cazurile în care acest lucru este posibil în conformitate cu legislația aplicabilă, vă vom informa cu privire astfel de solicitări de acces.

7. Întrebări și reclamații

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la confidențialitate, această Notificare, practicile noastre de conformitate, ne puteți contacta la contact@quicklearn.ro.

8. Securitatea și păstrarea datelor

QuckLearn ia măsuri de securitate fizice, tehnice și organizatorice rezonabile (inclusiv controale de acces, cerințe puternice privind parola și criptarea datelor, după caz), și alte măsuri de securitate a rețelei (de ex., firewall-uri, jurnale de acces, și protecție împotriva malware-ului și antivirus) pentru protejarea datelor cu caracter personal transmise pe acest site împotriva furtului, pierderii accidentale, modificării, accesului neautorizat, divulgarea sau copierea, distrugerea accidentală sau ilegală, în conformitate cu legislația aplicabilă.

9. Drepturile dumneavoastră

Dreptul de a accesa, rectifica și a vi se șterge datele dvs. cu caracter personal transmise pe acest site - vom lua măsuri pentru a ne asigura că toate datele cu caracter personal transmise pe acest site sunt corecte. Vă rugăm să ne anunțați în legătură cu modificările aduse datelor dvs. personale pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt actualizate. De asemenea, aveți dreptul, conform legii aplicabile, de a solicita acces la datele cu caracter personal transmise pe acest site și de a solicita rectificarea oricăror date inexacte referitoare la dvs. Aveți dreptul să solicitați oricând ștergerea oricăror date cu caracter personal transmise pe acest site pe care le deținem despre dvs., iar noi vom șterge respectivele date cât de rapis posibil.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor - aveți dreptul să solicitați restricționarea utilizării datelor dvs. personale atunci când (1) contestați exactitatea datelor personale; (2) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să ștergem datele; (3) nu mai avem nevoie de date cu caracter personal pentru scopurile relevante, însă le solicităm pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) v-ați opus utilizării datelor pe baza intereselor noastre legitime, în intervalul de timp necesar verificării dacă avem într-adevăr interese legitime de a continua utilizarea datelor.

Dreptul la opoziție - aveți dreptul să vă opuneți prelucrări de date cu caracter personal transmise pe acest site, iar noi trebuie să încetăm o astfel de prelucrare, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. In cazul in care prelucram datele dvs. in scop de reclama, marketing sau publicitate, va puteti retrage oricand consimtamantul si nu le vom mai prelucra in acest scop.